top of page

專科醫療服務

恒健香港醫療集團擁有各項專科服務,為大眾提供優質、多元化的醫療服務,全面照顧您的身體健康。

heart.png
brain.png
神經外科
otolaryngologist.png
耳鼻喉科
anesthetic.png
麻醉科
knee.png
骨科
eye.png
眼科
mother (2).png
婦產科
surgeon.png
外科
urology.png
泌尿科
dermatology.png
皮膚科
bottom of page