top of page
26358_edited.jpg

婦產科

Obstetrics and Gynecology

doctor (1).png

婦產科專科醫生

何新妮醫生
Dr. Ho San Ni

  • 香港醫務委員會執照

  • 英國皇家婦產科醫學院榮授院士

  • 香港婦產科學院院士

  • 英國皇家婦產科醫學院院士

  • 香港醫學專科學院院士(婦產科)

bottom of page